OLIKA STILAR

fet kursiv understruken genomstruken
FEET KURSIV UNDERSTRUKEN GENOMSTRUKEN 
 
  • punktform
  1. ett två tre osv form
 
:) :D x) xD c: :v :3 8D (8 8) c8 :s :/ :( ;_; ;-; ;__;